Privacy verklaringl

Privacy verklaring Vogels Autogas Systemen C.V.

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u meer over hoe Vogels Autogas Systemen C.V. omgaat met

uw persoonsgegevens. Tevens wordt uitgelegd voor welk doel en gedurende welke periode

uw gegevens opgeslagen worden. Ook vindt u informatie over uw rechten met betrekking

tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Over Vogels Autogas Systemen C.V.

Groothandel voor bedrijven

Voor bedrijven en inbouwstations vervult Vogels Autogas de functie van groothandel en

totaalleverancier van autogasapparatuur. Naast voordelige autogasapparatuur en

onderdelen kunt u bij Vogels Autogas terecht met uw technische vragen of documentatie

inbouweisen. Door onze ervaring van meer dan 30 jaar met LPG installaties inbouwen en

continue scholing van onze vakmensen, garanderen wij de hoogste professionele

bekwaamheid in onze werkplaats en ons magazijn.

Doel en gebruik persoonsgegevens

Vogels Autogas Systemen C.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen

zijn.

Hiervoor kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens gebruikt worden;

Naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en email adres.

Opslagperiode

Vogels Autogas Systemen C.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u

van dienst te kunnen zijn, mits identificeerbaar en niet langer noodzakelijk voor de

bedrijfsvoering.

Derden

Vogels Autogas Systemen C.V. verstrekt uw persoonsgegevens, zonder uw toestemming,

alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienst, of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting.

Beveiligingsniveau

Vogels Autogas Systemen C.V. streeft ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo

goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende

beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te

waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft

Vogels Autogas Systemen C.V. een procedure voor het op de juiste wijze melden daarvan.

Recht op inzage/ rectificatie/overdracht/wissen/verzet

- U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Vogels Autogas

Systemen C.V. vastgelegd en bewaard worden.

- Indien uw gegevens niet kloppen of veranderd zijn, heeft u het recht om dit te laten

rectificeren door Vogels Autogas Systemen C.V.

- Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Vogels Autogas Systemen bewaard worden, dan

heeft u het recht op overdracht.

- Indien u niet langer wilt dat uw gegevens bij Vogels Autogas Systemen C.V. vastgelegd zijn,

dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

- Indien u niet wilt dat Vogels Autogas Systemen C.V. uw gegevens gebruikt, dan heeft u het

recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens.

U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met:

Vogels Autogas Systemen C.V.

Ekkersrijt 3016

5692 CA Son

E-mail adres: info@vogelsautogas.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vogels

Autogas Systemen B.V., kunt u daarover met ons contact opnemen.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring zal, indien nodig, geactualiseerd worden. Zodra Vogels Autogas

Systemen B.V. wijzigingen aanbrengt, wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Op de website

van Vogels Autogas Systemen C.V. (www.vogelsautogas.nl) treft u een recent exemplaar van

de privacyverklaring aan. Wij adviseren u deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat

u op de hoogte bent van de wijze waarop Vogels Autogas Systemen C.V.met uw

persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is op 28 mei 2018 geactualiseerd.